Nieuwe spreidingsregels: 10 tips & weetjes

donderdag 24 maart 2022
Terug naar overzicht

Tijdens een webinar gaven wij je eerder al toelichting rond de nieuwe spreidingsregels. Advocate Ann Dierickx (advocatenkantoor Dewallens & partners) deelt 10 waardevolle tips en weetjes die je kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag of het screenen van je eigen opportuniteiten en risico's. Dat laatste doe je sowieso best regelmatig, bijvoorbeeld wanneer een apotheek in jouw buurt te koop komt te staan, een collega aan zijn pensioen begint te denken of wanneer er een woonzone of commercieel centrum komt in jouw regio.

 

1. Wil je overbrengen? Ga dan na of je voldoet aan één van de vier nieuwe overbrengingscriteria.

Deze zijn niet cumulatief. Het volstaat als er aan één van de vier criteria wordt voldaan. En weet: ook al bevinden er zich al veel apotheken in een gemeente, mogelijks kan er toch nog een bij.

 

2. Wil je weten of er in jouw buurt een apotheek kan bijkomen? Ga dan na of het maximum aantal apotheken in de gemeente is bereikt, en - dat is nog een andere vraag - of de buurt nood heeft aan een apotheek.

Het is trouwens ook van belang om te meten hoe dicht de omliggende apotheken liggen. Die afstanden zullen mee bepalen of je moet vrezen voor een bijkomende apotheek of voor het dichterbij kruipen van een huidige concurrent.

 

3. Let op met de term 'fusie'. Een fusie van apotheken heeft een geheel eigen betekenis.

Het houdt ten eerste in dat je een apotheek definitief sluit, versta: het APB-nummer verdwijnt voor altijd en kan niet meer 'herleven'. Ten tweede hou je een andere apotheek open die je de 'fusieapotheek' noemt. De fusieapotheek wordt dankzij de fusie beschermd. Een fusie van apotheken is dus iets totaal anders dan een fusie van vennootschappen.

 

4. Onder de nieuwe regels kan een apotheek in principe (!) maar 3 jaar meer 'slapen' of tijdelijk gesloten zijn.

Het gaat dan om een sluiting van maximaal 1 jaar, die in geval van een dwingende reden kan worden verlengd met nog eens maximaal 1 jaar, en dan nog eens maximaal 1 jaar. Een tijdelijk gesloten apotheek is wel nog steeds een apotheek. Deze moet dus worden meegeteld bij het aantal apotheken van een gemeente, bij het berekenen van de invloedsfeer, bij het berekenen van de 25%-polygoon, enzovoort.

 

5. Een overbrengingsperimeter heeft nog steeds een straal van 1.5km, maar een fusieperimeter niet noodzakelijk meer.

Die laatste is 500m, 1km of 1.5km naargelang het inwonersaantal van de fusiegemeente (>30000 / 30000 – 7500 / <7500). Let wel: een overbrenging in de onmiddellijke nabijheid heeft geen bescherming meer! En ook: een 'dynamische fusie' is geen klassieke fusie maar een soort overbrenging, en levert dus een perimeter op - steeds met een straal van 1.5km.

 

6. Een invloedsfeer bepaal je nog steeds zoals vroeger. Die is nooit een cirkel, en ook geen veelhoek, maar wel een 'vlek' op de kaart.

Hoe ga je te werk? Bepaal welke panden het dichtst bij je apotheek liggen. Beeld je in dat je elk pand in de buurt verlaat en je naar de dichtstbijzijnde apotheek wil gaan. Meet dus via de weg. De panden die dichter bij een andere apotheek liggen, vallen niet binnen jouw invloedsfeer. Dat is de zogenaamde methode van de halve afstanden.

Het is niet moeilijk maar wel tijdrovend als je het zelf wil doen. En toegegeven: het is geen exacte wetenschap, want het resultaat kan verschillen naargelang je de wagen gebruikt of te voet gaat. Ook bijzondere elementen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld een autosnelweg, kunnen ervoor zorgen dat de initiële vlek kan worden verkleind of vergroot. De inwoners die binnen die vlek wonen, vallen binnen jouw invloedsfeer.

 

7. Meten doe je vanaf nu niet langer van 'het midden van de deur tot het midden van de deur'. Wel hou je rekening met de geografische coördinaten van je apotheek.

Waar kan je die vinden? Op de website van het FAGG. Want het is het FAGG die deze in eerste instantie bepaalt.

 

8. Wil je overbrengen in de onmiddellijke nabijheid, dan kan dat nog steeds. Je kan zelfs objectief bepalen waar die onmiddellijke nabijheid eindigt. Verhuis je binnen een straal van 100m, dan val je erbinnen. Ook als je binnen de 25%-polygoon verhuist, blijf je in de onmiddellijke nabijheid.

Deze polygoon bepaal je door rechte lijnen te trekken vanaf jouw apotheek naar de in vogelvlucht 3 dichtstbijzijnde apotheken. Op 1/4e of 25% van die lijnen, te beginnen vanaf jouw eigen apotheek, zet je een punt. Die punten ga je niet met elkaar verbinden, maar je trekt er telkens een loodlijn door. De veelhoek binnen deze loodlijnen is de polygoon.

Doe dan hetzelfde met de 4e dichtste apotheek. Verandert die 4e loodlijn nog de veelhoek? Zo nee, dan is die 4e apotheek niet relevant. Zo ja, dan doe je hetzelfde met de 5e dichtste apotheek, en zo verder. Werk in alle windrichtingen. De polygoon is voor elke apotheek anders. Hij is groter als de nabije apotheken verder gelegen zijn. Maar de berekenwijze is voor iedere apotheek gelijk.

 

9. Aanvragen worden chronologisch behandeld per 'stapel'.

Er zijn 4 stapels:

1) die van de grote overbrengingen en fusies;

2) die van de kleine overbrengingen;

3) die van de tijdelijke overbrengingen;

en 4) die van de sluitingen.

Stapel 2 en 3 zouden de facto nog kunnen worden samengenomen, want ze blokkeren elkaar niet en de procedure is gelijklopend.

Lig je op één van de stapels, dan kan je niet meer zoals onder de oude regels 'voorkruipen' door jouw aanvraag aan een eerder dossier te laten koppelen.

 

10. Hoe lang een aanvraagprocedure van een overbrenging, fusie of sluiting in realiteit precies zal duren, is momenteel nog even moeilijk voorspelbaar.

Waarom, vraag je je af? Want elke stap in de procedure heeft toch een maximale duurtijd gekregen in het nieuwe spreidingsbesluit zoals je op het schema kan zien? Ja, dat klopt. Maar als een bepaalde termijn wordt overschreden, is daar in principe geen gevolg aan verbonden. Behalve bij bijvoorbeeld de ontvankelijkheid-screening van de aanvraag. Als die niet tijdig gebeurt, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk en dus volledig te zijn.

Los daarvan is er nog iets wat het berekenen van de maximale doorlooptijd bemoeilijkt. De termijnen opgelegd aan de overheid zijn uitgedrukt in werkdagen, terwijl sommige deadlines die de apotheker moet respecteren uitgedrukt zijn in kalenderdagen.

En tot slot: een protest van een aanpalende apotheek, ingediend binnen de 30 kalenderdagen nadat jouw aanvraag online werd gezet, kan ook vertragend werken aangezien de protesteerder ook nog kan worden gehoord, indien hij dit heeft gevraagd.

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy