Nieuwe start voor ‘GGG diabetes type 2’

vrijdag 08 december 2023
Terug naar overzicht

De ministerraad heeft vorige maand het starttraject diabetes goedgekeurd. Mensen met diabetes kunnen elk jaar 4 gratis educatiesessies van 30 minuten volgen, onder meer bij hun apotheker. De zorgverleners die betrokken zijn bij het starttraject, moeten elk jaar 2 uur verplichte navorming over diabetes volgen.​

ULTIMATE: terugbetaling van het voortraject diabetes type II - Pharmagest

Eigenlijk is het niet nieuw. Sinds 1 mei 2018 kunnen huisartsen hun patiënten met diabetes type 2 al opnemen in het zogeheten voortraject diabetes type 2. De huisarts kan daarbij samen met de patiënt kiezen uit 5 verschillende educaties (die zowel individueel als in groep kunnen worden gegeven) waaronder een educatie rond therapietrouw door de apotheker.

Omdat er nauwelijks gebruikt gemaakt werd van het voortraject, heeft het RIZIV beslist om dit te hervormen naar het starttraject. De doelgroep blijft dezelfde: elke patiënt met diabetes type 2 die een Globaal Medisch Dossier heeft en niet opgenomen is in een diabeteszorgtraject of -conventie. Het starttraject moet worden voorgeschreven door de GMD-houdende arts.

De patiënten die zijn opgenomen in het starttraject hebben vanaf 1 januari 2024 recht op:

• 4 educatiesessies (individueel of in groep) door een diabeteseducator, diëtist, kinesitherapeut, verpleegkundige of apotheker. De sessie bij een diabeteseducator is verplicht.

• 2 gratis sessies bij een erkend diëtist (2 x 30 minuten) en podoloog (2 x 45 minuten, bij verhoogd voetrisico).

• Ook het jaarlijkse preventieve mondonderzoek bij de tandarts wordt binnenkort volledig terugbetaald voor alle mensen met diabetes, ongeacht het zorgtraject dat ze volgen.

Minister Vandenbroucke investeert 6,3 miljoen euro in het starttraject.

 

En voor de apotheker?

Voor de apotheker verandert er weinig, al zal de hervorming er allicht toe leiden dat meer patiënten naar hun apotheker zullen worden doorverwezen voor een educatie rond therapietrouw. Dat is een begeleidingsgesprek met de patiënt over het goed gebruik van zijn geneesmiddelen en de problemen die hij eventueel ervaart met het nemen van zijn medicatie. Wil je graag begeleidingsgesprekken met diabetespatiënten voeren? Laat het dan weten aan de huisartsen uit je omgeving.

Nieuw is wel dat zorgverleners die betrokken zijn bij het starttraject, verplicht zijn om elk jaar 2 uur permanente vorming rond diabetes te volgen. ISPA zal in 2024 een dergelijke opleiding organiseren.

Het honorarium voor een individuele educatiesessie in een voortraject diabetes bedraagt momenteel 22,33 euro (excl. btw), maar zal op 1 januari 2024 met 6,05 % geïndexeerd worden. Deze dienst wordt volledig terugbetaald voor de patiënt.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy