Nieuwe tariferingswijze “huisapotheker” vanaf januari 2021

donderdag 08 oktober 2020
Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2021 wordt de tariferingswijze voor de functie "huisapotheker" aangepast. We geven hier alvast een eerste toelichting over deze aanpassing.

Vanaf 1 januari 2021 kan de dienst 'huisapotheker' onmiddellijk gefactureerd worden. Het huidige 'uitstel' van de betaling, waarbij de prestatie pas in het volgende jaar betaald wordt, valt weg.

Deze vereenvoudiging verankert de apotheker verder in de eerstelijnszorg en responsabiliseert hem voor een continue opvolging van patiënten met chronische ziekten. De functie van huisapotheker zal in de toekomst nog meer de basis vormen van zorgprestaties die aan apothekers zullen toegekend worden.

 

Wat betekent dit concreet?

De inclusiecriteria blijven dezelfde, maar moeten vanaf januari 2021 elk jaar worden gecontroleerd:

o gebruik van minstens 5 geneesmiddelen uit 5 verschillende ATC klassen, waarvan minstens één chronisch (160 DDD) in het voorgaande jaar (voorschriften van de dag zelf niet inbegrepen)
o daadwerkelijk gebruik van het GFD
o de patiënt heeft zijn geïnformeerde toestemming gegeven om zijn gezondheidsgegevens te delen (eHealth-consent)
o aanwezigheid van een ondertekende overeenkomst met de patiënt
o aflevering van een volledig en geactualiseerd medicatieschema

Het gebruik van de 4 verschillende CNK's wordt afgeschaft (CNKi, CNKh, CNKs1 & CNKs2) vanaf 1 januari 2021. Die worden vervangen door één nieuwe CNKh: 5521-059.

De apotheker die de functie huisapotheker initieert of verlengt (volgens de voorziene voorwaarden) tarifeert meteen deze CNKh op een voorschrift met vergoedbare producten. Het honorarium zal onmiddellijk uitbetaald worden samen met de andere prestaties van de maand.

Er kan, zonder uitzondering, slechts één honorarium per patiënt per jaar gefactureerd worden.

De CNK wordt opgenomen in het GFD. De huisapotheker van de patiënt wordt eveneens in MyCareNet opgenomen en de apothekers zullen deze informatie kunnen raadplegen in de loop van 2021.

Er zal dus geen mogelijkheid meer zijn om het honorarium van de functie te factureren aan de hand van CNKs1 of CNKs2. Dit impliceert in principe een verlies van een deel van de honoraria voor het jaar 2020, maar dit verschil wordt gecompenseerd door het feit dat de nieuwe functies huisapotheker direct gefactureerd kunnen worden en dat gekende problemen uit het verleden worden opgelost.

De softwarehuizen hebben de technische instructies ontvangen om deze wijzigingen door te voeren in jouw apotheeksoftware en zullen je hiervoor de nodige updates bezorgen, zodat ook in het nieuwe systeem de selectie van de patiënten die in aanmerking komen en de tarifering van je honoraria vergemakkelijkt worden door je softwarepakket.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy