Vooraleer u bandagisterieproducten mag afleveren, moet u een erkenningsnummer als apotheker-bandagist aanvragen bij het RIZIV. Dat erkenningsnummer is persoonlijk en betreft dus niet de apotheek waar uw werkt. Wij kunnen die administratieve taak van u overnemen. Contacteer ons voor bijkomende informatie.

Bij uw aanvraag voegt u een getuigschrift, afgeleverd door uw stagemeester of een andere apotheker (die erkend is als bandagist). In dat getuigschrift vermeldt hij dat u “onder zijn effectief toezicht een stage van 6 maanden hebt volbracht tijdens de welke u de verstrekkingen betreffende kleine bandagisterie hebt uitgevoerd”.
Verder moet u de 'verklaring op erewoord' van het RIZIV invullen en mee opsturen.
Contacteer ons en wij bezorgen u de nodige documenten.


U ontvangt van het RIZIV:

  • uw RIZIV-erkenningsnummer als bandagist met volgende structuur: 1/6/XXXXX/XX/XXX (meestal eindigend op 201)
  • de documenten om u te conventioneren. Een exemplaar moet u ondertekend terugsturen naar het RIZIV.

          RIZIV
          Dienst voor Geneeskundige Verzorging
          Betrekkingen met bandagisten
          Tervurenlaan 211
          1150 Brussel
          Tel: 02/739 78 33

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy