De apothekers mogen hun voorschriften afgeleverd in derdebetalersregeling niet zelf factureren aan de mutualiteiten. Ze zijn verplicht de voorschriften in te dienen bij een erkende tariferingsdienst. Als een titularis voor een bepaalde TD kiest, ondertekent hij een aansluitingsakte bij die dienst.

Elke apotheker-titularis kan kiezen bij welke tarificatiedienst hij de tarificatie laat gebeuren, maar hij is verplicht om bij een TD aan te sluiten. Bij een titulariswissel kan de nieuwe titularis die keuze maken. Als er geen titulariswijziging is, moet er een opzeg gebeuren volgens bepaalde voorwaarden bij de huidige tarificatiedienst, om vanaf het volgende jaar met een nieuwe dienst te kunnen samenwerken.

 

Aangezien in de elektronische facturatiedragers naar de mutualiteit toe het RIZIV-nummer van de apotheker-titularis moet worden vermeld, is het belangrijk dat elke wijziging van titularis (overname, schorsing, wijziging van provisor, ...) onmiddellijk meegedeeld wordt aan de tariferingsdienst.

 

Als u naar onze TD overstapt of bij de overname van een apotheek, geniet u van speciale voorwaarden. Neem gerust contact op met ons. We komen onze voorwaarden en sterke punten graag toelichten in de apotheek.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy