De apotheker maakt maandelijks zijn voorschriften over aan de tariferingsdienst. De voorschriften zijn door de tariferingsdienst verzekerd tegen verlies of beschadiging. De apotheker krijgt daarom een ontvangstbewijs, dat hij bij een mogelijke ramp kan gebruiken voor de schadevergoeding.

De voorschriften moeten in volgorde van het voorschriftnummer bezorgd worden. Ze staan immers in die volgorde op het tariferingsbestand. De klassering per voorschriftnummer is trouwens noodzakelijk voor de eenduidigheid en het nazicht.

Na ontvangst van voorschriften en het tarificatiebestand, gebeuren er automatische controles (controle op prijs, mutualiteitscombinaties,...) op een beperkt lot van voorschriften. Daarenboven heeft LTD ook enkele bijkomende controles ingelast om een correcte tarificatie en uitbetaling aan de apotheker te verzekeren (vb zuurstofvoorschriften, zorgtrajecten,...). Elke apotheker ontvangt een rapport van deze verwerking en de wijzigingen die deze met zich meebracht. 

Daarenboven gebeurt er een meer gestandaardiseerde controleprocedure via een steekproefcontrole op een uitgebreid aantal voorschriften. Dit gebeurt minstens 2 keer per jaar per apotheek. Klik hier voor de uitgevoerde controles en de mogelijke fouten.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy