Plaquenil en Kaletra: quarantaine opgeheven

dinsdag 26 mei 2020
Terug naar overzicht

Op 17 maart plaatste het FAGG alle voorraden Plaquenil, chloroquinefosfaat en Kaletra in quarantaine. Op die manier wilde men garanderen dat deze middelen beschikbaar bleven voor de behandeling van coronapatiënten in de ziekenhuizen en voor ambulance chronische patiënten.

Vermits de vraag naar deze geneesmiddelen inmiddels is genormaliseerd en de voorraden niet langer onder druk staan, heeft het FAGG de quarantaine opgeheven. Dat betekent dat je deze producten opnieuw kan bestellen via de apotheeksoftware.

Houd er echter rekening mee om de aflevering nog steeds te beperken tot chronische patiënten met erkende indicaties voor deze geneesmiddelen. Blijf dus behoedzaam voor oneigenlijk gebruik en/of oneigenlijk voorschrijfgedrag

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy