Precursoren voor explosieven: controles!

woensdag 23 mei 2018
Terug naar overzicht

Sinds 2016 is er een nieuwe regelgeving voor de verkoop van grondstoffen die gebruikt kunnen worden om explosieven te maken: 7 chemische stoffen mogen niet meer aan particulieren verkocht worden boven een bepaalde concentratie.

Van die 7 en nog 11 andere stoffen moeten verdwijningen, diefstallen en verdachte transacties, zelfs tussen professionals, gesignaleerd worden aan het Nationaal Contactpunt van de Federale Politie: explosiveprecursor@police.belgium.eu.

  Lijst I (7) Lijst II (8+3)
1    Waterstofperoxide (12 %) Aceton
2 Salpeterzuur (3 %) Zwavelzuur
3 Natriumchloraat (40 %) Ammoniumnitraat
4 Nitromethaan (30 %) Hexamine
5 Natriumperchloraat (40 %)    Natriumnitraat
6 Kaliumchloraat (40 %) Kaliumnitraat
7 Kaliumperchloraat (40 %) Calciumnitraat
8   Calciumammonniumnitraat
9   Aluminiumpoeder
10   Magnesiumpoeder
11      Magnesiumnitraat-hexahydraat  

 

Controles & vaststellingen

De FOD Economie heeft in 2017 controles uitgevoerd om na te gaan of de nieuwe regelgeving bekend is en wordt nageleefd. 304 mogelijke verkooppunten (doe-het-zelf-zaken, verkopers van meststoffen, apotheken, ...) werden gecontroleerd. In 218 (71,7%) zaken waren precursoren aanwezig. Er werden 29 inbreuken vastgesteld en in 9 gevallen werd het parket er bijgehaald. De top-drie van de meest geobserveerde precursoren: aceton, salpeterzuur en waterstofperoxide, zowel <12% als >12%.

Voor de apotheken vragen de inspecteurs extra waakzaamheid bij aanvragen voor kalium- en natrium(per)chloraat. Die werden in het verleden door apotheken verkocht aan particulieren om te gebruiken als 'schietpoeder'."

Uit de controles bleek ook dat veel handelaars te weinig op de hoogte waren van de wetgeving over de verkoop van explosieve precursoren, zelfs als ze niet in overtreding waren. Vooral de verplichting om verdachte transacties te melden aan het Contactpunt van de politie waren veel te weinig bekend. De FOD Economie wil de betrokken handelaars blijven sensibiliseren en zal daarom tot november van dit jaar controles uitvoeren en... overtredingen sanctioneren.

De folder 'Precursoren voor explosieven' van de FOD Economie bevat een beknopte informatie over de wetgeving en de geviseerde stoffen, en geeft je tips om verdachte aankopen te herkennen.

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy