Snelle antigeentesten in de apotheek: Q&A

zondag 11 juli 2021
Terug naar overzicht

Vanaf 12 juli kunnen patiënten bij apothekers een snelle antigeentest laten afnemen. In dit artikel verzamelen we alle relevante informatie die je als apotheker zeker moet weten om deze testen correct uit te voeren.

De federale Taskforce 'testing' besliste unaniem dat het afnemen van snelle antigeentesten (met een diepe staalname in de neus) in de apotheek een mooie aanvulling zou zijn op de huidige testcapaciteit. Dat is zeker het geval in deze zomermaanden, nu burgers weer massaal naar het buitenland trekken en er weer enkele grote evenementen plaatsvinden in de maand augustus.

 

Q&A: ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN

Mag elke apotheek zomaar snelle antigeentesten afnemen?

Wie mag ik testen?

Mag ik jonge kinderen testen?

Kan ik mensen testen die een andere nationaliteit hebben?

• Mag ik een sneltest afnemen bij terugkerende reizigers?

Gelden antigeentesten ook voor evenementen zoals festivals?

Welke sneltesten mag ik gebruiken?

Welke CNK-code moet ik gebruiken?

Hoe registreer ik het resultaat?

Waar kan de burger het testcertificaat raadplegen?

Is een testcertificaat overal bruikbaar?

Welke prijs mag ik aanrekenen?

Bestaat er een lijst van apotheken die deze dienst aanbieden?

ENKELE BELANGRIJKE PRECISERINGEN

NUTTIGE DOCUMENTEN


 

Q&A: ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN

Q. Mag elke apotheek zomaar snelle antigeentesten afnemen?

Nee, als apotheker of farmaceutisch-technisch assistent moet je eerst een specifieke opleiding hebben gevolgd: een online theoretische opleiding én een praktische opleiding.

Onlangs hebben wij vanuit KLAV praktische workshops georganiseerd. Heb je deze sessies  gemist? Geen probleem: je kan aan een huisarts in jouw buurt vragen om jou de nodige praktische vaardigheden aan te leren. Geef ons zeker ook een seintje via info(at)klav.be zodat wij jou tijdig een opleidingsverklaring kunnen bezorgen, die de arts kan invullen nadat je bent opgeleid. Zo beschik je over de nodige achtergrond om testen in de apotheek uit te voeren.

Verder zijn er nog een aantal andere voorwaarden:

» Je moet de testen afnemen in een afgescheiden, goed geventileerde ruimte.

» Bij het testen moet je steeds persoonlijk beschermingsmateriaal voorzien:

• oogbescherming (veiligheidsbril) of een face shield
• een wegwerpbare wasbare schort met lange mouwen en sluiting achteraan
• een mondmasker (FFP2 of chirurgisch)
• handschoenen (dit hoeven geen steriele handschoenen te zijn

Indien je aan deze vereisten voldoet, kan je in jouw apotheek snelle antigeentesten afnemen.

 

Q. Wie mag ik testen?

Enkel asymptomatische personen of symptomatische personen die niet beantwoorden aan de gevalsdefinitie van Sciensano kunnen worden getest in de apotheek.

Concreet mag je dus iemand met bijvoorbeeld enkel hoofdpijn of enkel keelpijn testen in de apotheek, maar iemand met hoofdpijn én koorts niet.

Patiënten die beantwoorden aan de gevalsdefinitie worden doorgestuurd naar een arts.

 

Q. Mag ik jonge kinderen testen?

Kinderen vanaf 6 jaar mag je testen in de apotheek: in deze Powerpoint kan je terugvinden hoe je hen kan vasthouden en geruststellen.

Kinderen jonger dan 6 jaar mag je zelf niet testen: stuur hen steeds door naar een testcentrum!

 

Q. Kan ik mensen testen die een andere nationaliteit hebben?

Ja, op 12 augustus werd de eForm in je software aangepast zodat je ook patiënten die in het buitenland zijn gedomicilieerd kan testen. Net zoals artsen en testcentra, zal je dus zelf een Corona Test Prescription Code (CTPC) kunnen opvragen. Met die code kan een persoon zijn certificaat op mijngezondheid.be of CovidSafeBE downloaden zonder zich te moeten identificeren (met eID, bankkaart via itsme of een andere digitale sleutel).

Zo gaat het in zijn werk:

1. Wanneer de persoon die zich wil laten testen geen INSZ- of BIS-nummer met digitale sleutels heeft, kan je nu het optionele veld 'Certificaat ophaling via CTPC-code i.p.v. met eID en pincode of bankkaart via itsme' aanvinken. Belangrijk: zorg dat alle gegevens van de patiënt (naam, voornaam, adres, geslacht...) volledig en correct worden ingevuld, aangezien ze op het certificaat worden vermeld. Het is ook steeds verplicht om de identiteit van de persoon die je test te controleren aan de hand van zijn identiteitsdocumenten om fraude te voorkomen.

» Geef het mobiel nummer van de patiënt correct in, beginnend met een '+', gevolgd door het landnummer en het telefoonnummer. Bijvoorbeeld: +32473000000, zonder letters, spaties of andere tekens. Eventueel kan je ook zijn e-mailadres invullen.

» Gebruik bij voorkeur de kalenderknop om het veld 'geboortedatum' correct in te vullen. Spaties of andere tekens leiden tot een foutmelding.

2. Er zal automatisch een CTPC-code worden aangemaakt na het versturen van de eForm.

3. De geteste persoon ontvangt die CTPC-code op het mobiel nummer dat werd ingevld in de eForm. Indien je een e-mailadres invult in deze rubriek, dan wordt de code ook per mail verzonden. Opgelet: het certificaat zelf wordt omwille van privacyredenen nooit via mail verzonden. De persoon moet het certificaat dus zelf downloaden na ontvangst van de e-mail.

4. Het certificaat kan worden gedownload via mijngezondheid.be > 'Testresultaat en Certificaat via CTPC-code'

OF via de CovidSafe-app door op de knop 'Certificaat ophalen via CTPC' te klikken in het tabblad 'testen' en vervolgens op 'nee' te klikken. Vervolgens moet je de CTPC-code en de 4 laatste cijfers van het gsmnummer ingeven.

 

Tip

Wanneer een persoon zijn certificaat niet zelf kan downloaden en afdrukken, dan kan je zijn certificaat eventueel voor hem afdrukken indien hij daarvoor toestemming geeft. In dat geval moet je je eigen gsm-nummer en/of e-mailadres vermelden in het desbetreffende gedeelte van de eForm. Opgelet: de GDPR-wetgeving staat niet toe dat je het certificaat per mail verstuurt!

 

Q. Mag ik een sneltest afnemen bij terugkerende reizigers?

Nee. Wanneer een burger terugkomt uit een risicozone, dan moet hij of zij een PCR-test laten afnemen bij de huisarts of in een testcentrum.

 

Q. Gelden antigeentesten ook voor evenementen zoals festivals?

Ja, met een testcertificaat na een antigeentest kan je toegang krijgen tot (grote) evenementen. Let wel dat sneltesten slechts 24u geldig zijn, en men zich bij meerdaagse evenementen dus ook meermaals zal moeten laten testen. Een PCR-test daarentegen, die kan worden afgenomen door huisartsen en in testcentra, is 48u geldig.

 

 

Q. Welke sneltesten mag ik gebruiken?

Sciensano heeft een lijst met goedgekeurde snelle antigeentesten opgesteld. Het gaat om testen die Europees gevalideerd worden en die via een eForm in je apotheeksoftware een geldig certificaat kunnen geven voor reizigers. Je kan de lijst raadplegen hier raadplegen.

Opgelet: in de apotheek mogen enkel sneltesten met diepe staalname in de neus met een fijne wisser worden uitgevoerd (of uitzonderlijk een staalname met een dikke wisser in de keel in combinatie met een ondiepe staalname in de neus, wanneer een diepe staalname niet mogelijk is). Speekseltesten of ademhalingstesten komen niet in aanmerking.

 

Q. Welke CNK-code moet ik gebruiken?

Registreer elke staalafname met behulp van de CNK-code 5521-315. Geef de CNK bij voorkeur in op naam van de patiënt. Dit is echter niet verplicht. Je hoeft de CNK niet in te geven op een (fictief) voorschrift.

 

Q. Hoe registreer ik het resultaat?

Het resultaat kan meestal na 15 minuten worden afgelezen. Dat dien je vervolgens meteen te registreren via een eForm in je apotheeksoftware.

Na het verzenden van de eForm naar Sciensano is het COVID-testcertificaat na ongeveer 1.5 uur beschikbaar. Omdat vertragingen steeds mogelijk zijn, is het aangeraden om aan de patiënt een wachttijd van 4 uur te communiceren.

Wees er ook zeker van dat je de eForm effectief verstuurt. De meeste softwarehuizen hebben een hulpmiddel ingebouwd zodat je kan nagaan of alle eForms verzonden zijn.

 

 

Q. Waar kan de burger het testcertificaat raadplegen?

Het certificaat kan worden geraadpleegd via de CovidSafe-app van de overheid of via de patiëntenplatformen Mijngezondheid.be en MyHealthViewer.

Vlamingen kunnen het certificaat ook raadplegen via Mijn Burgerprofiel en Helena, Brusselaars kunnen dan weer terecht op BrusselsHealthNetwork.be.

Het versturen van een testcertificaat kan niet via de post. Dat heeft ook weinig zin, aangezien zo'n certificaat slechts tot 72 uur geldig is na de test.

Indien een patiënt geen toegang heeft tot een computer of smartphone, kan je het testcertificaat eventueel zelf afdrukken. Let er dan wel op dat je hiervoor de identiteitskaart en pincode van de patiënt nodig hebt. Voor de veiligheid van jouw apotheekteam en je patiënten is het echter niet aangewezen om de patiënt enkele uren in de apotheek te laten wachten tot zijn of haar certificaat beschikbaar is.

 

Q. Is een testcertificaat na een antigeentest overal bruikbaar?

Dat hangt af van de bestemming waar men naartoe trekt. In sommige, voornamelijk zuiderse landen, volstaat een negatief testresultaat van een snelle antigeentest. Maar andere landen aanvaarden enkel een PCR-test, waarvoor je enkel bij de huisarts terechtkan.

Vermits de regelgeving hieromtrent zeer snel kan veranderen, raadpleegt elke reiziger voor vertrek best de websites reopen.europa.eu en diplomatie.belgium.be. Daar wordt de meest actuele, betrouwbare informatie verzameld. Het is de verantwoordelijkheid van de burger om na te gaan of het land van bestemming (en de transitlanden) snelle antigeentesten aanvaarden en hoelang het testcertificaat geldig is voor de verschillende lidstaten.

 

Q. Welke prijs mag ik aanrekenen voor een test?

Er is nog geen (maximum)prijs vastgelegd. Als apotheker kan je dus zelf de prijs bepalen voor het uitvoeren van de test.

De testen zijn op dit moment niet terugbetaald. Wanneer dit in de toekomst zou veranderen, zou een test €26,72 kosten.

Dat betekent dat je op dit moment dus tussen de 25 en 30 euro kan vragen voor een test.

APB heeft trouwens een affiche gemaakt waarmee je aan patiënten kan communiceren dat jouw apotheek deze service aanbiedt. Je kan er ook zelf jouw prijs invullen.

 

Q. Bestaat er een overzicht van apotheken die sneltesten aanbieden?

Nee, in de praktijk is het moeilijk haalbaar om zo'n lijst op te stellen en voortdurend up-to-date te houden.

Wij raden daarom aan om in jouw gemeente of wachtkring de vinger aan de pols te houden en tussen de apotheken onderling gegevens uit te wisselen. Op die manier kan je jouw patiënten zo goed mogelijk verder helpen.

 

 

ENKELE BELANGRIJKE PRECISERINGEN

› We herinneren eraan dat deze dienst enkel op vrijwillige basis zal worden aangeboden. Elke apotheker-titularis kan dus vrij beslissen of hij die al dan niet in zijn apotheek wil aanbieden.

› Deze sneltesten worden niet terugbetaald. De patiënt moet ze dus helemaal zelf bekostigen.

› Sneltesten worden niet geaccepteerd voor alle reisbestemmingen, de reiziger tekent een document waarin hij/zij verklaart geverifieerd te hebben dat een sneltest volstaat. De apotheker kan niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

NUTTIGE DOCUMENTEN


›  Lijst met de door Sciensano goedgekeurde snelle antigeentesten

  Slides van de theoretische e-learning

›  Checklist van alle zaken waar je rekening mee moet houden bij het afnemen van een snelle antigeentest

›  Affiche die je vanaf 12 juli kan gebruiken om je patiënten te informeren dat je deze dienst aanbiedt

›  Affiches (NL/FR/EN) over de sneltesten en CTPC-code

›  Draaiboek 'Reizigers en evenementen. Antigeen sneltesten in de apotheek'.

›  Beschrijving van de verschillende velden van het elektronische formulier (eForm)

In de apotheek mogen enkel sneltesten met diepe staalname in de neus met een fijne wisser uitgevoerd worden (of uitzonderlijk een staalname met een dikke wisser in de keel in combinatie met een ondiepe staalname in de neus wanneer een diepe staalname niet mogelijk is).

Speekseltesten of ademhalingstesten komen niet in aanmerking.
© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy