Uitbesteding van magistrale bereidingen

maandag 11 oktober 2021
Terug naar overzicht

Apothekers van een voor het publiek opengestelde apotheek kunnen bepaalde types magistrale bereidingen uitbesteden aan een houder van een bereidingsvergunning, of aan een apotheker-titularis van een andere voor het publiek opengestelde apotheek.

De uitbesteding moet worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De opdrachtgever blijft onder andere verantwoordelijk voor het controleren van de geldigheid van de bereiding, de etikettering en aflevering aan de patiënt. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bereiding, keuze van verpakking, vaststellen van bewaringsvoorwaarden en houdbaarheidsperiode, kwaliteitscontroles en de kwaliteit van de bereiding.

 

Volgende bereidingen kunnen worden uitbesteed aan een houder van een bereidingsvergunning:

bereidingen die een risico voor de bereider inhouden;

allergenen;

cefalosporines en penicillines;

alle steriele bereidingen;

homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

mengsels van gassen voor medicinaal gebruik met wisselende samenstelling en bestemd voor het testen van de longfunctie.

 

Volgende bereidingen kunnen worden uitbesteed aan een apotheker-titularis van een andere apotheek:

droge vormen zoals capsules, granulen, mengsels van poeders, al dan niet verdeeld in eenheidsdosissen;

halfvaste preparaten voor cutaan gebruik, zoals gedefinieerd in het TMF;

oplossingen voor inwendig en uitwendig gebruik, vloeibaar of niet, met uitzondering van deze die steriel moeten zijn;

steriele oplossingen voor inwendig en uitwendig gebruik;

vloeibare emulsies en suspensies voor inwendig en uitwendig gebruik;

zetpillen.

 

Notificatieplicht

De apotheker die magistrale bereidingen wil uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding moet een notificatieformulier invullen en aangetekend opsturen aan het FAGG.

 

Meer info vind je op de website van het FAGG.

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy