KLAV telt op dit moment bijna 40 werknemers verspreid over de verschillende diensten.

 
ALGEMEEN DIRECTEUR KLAV

Johan Heselmans - 011/28 78 00 - johan.heselmans@klav.be   

 
BEROEPSONTWIKKELING 

Deze dienst werkt als een studiebureau voor de uitbouw van het apothekersberoep. We ontwikkelen expertise inzake gezondheidsbeleid, farmaceutische zorg, zorgprocessen en multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast zorgt deze dienst voor de uitwerking van infoavonden en opleidingen. 
 

Apr. Karel Verlinde - Directeur beroepsontwikkeling - karel.verlinde@klav.be

Apr. An Vanthienen - Coördinator beroepsontwikkeling - an.vanthienen@klav.be

Apr. Lisbeth Maurissen - Coördinator beroepsontwikkeling - lisbeth.maurissen@klav.be

Apr. Lauren Segers - Coördinator beroepsontwikkeling - lauren.segers@klav.be

 

COMMUNICATIE, EXPERTISE, ONDERSTEUNING & LOGISTIEK

We houden onze klanten en leden via de verschillende communicatiekanalen op de hoogte van alles wat in de sector beweegt. Deze dienst is dan ook uw aanspreekpunt binnen KLAV voor al uw vragen. U kunt onze helpdesk elke werkdag contacteren tussen 8u30 en 17u via het telefoonnummer 011/28 78 00 of via info@klav.be. Daarnaast organiseren we de praktische ondersteuning voor uw apotheek: denk maar aan groepsaankopen en groepsophalingen, de wachtdienstwerking of het sociaal secretariaat. 
 

Karolien Delnat - Teamleader - karolien.delnat@klav.be 

Ann Timmermans - Medewerker Expertise & Ondersteuning - info@klav.be

Charlotte Severi - Medewerker Expertise & Ondersteuning - info@klav.be

Grete Timmermans - Medewerker Expertise & Ondersteuning - info@klav.be

Joke Verheyen - Medewerker Expertise & Ondersteuning - info@klav.be

Marleen Henot - Medewerker Logistiek - info@klav.be

Sonja Leemans - Medewerker Logistiek - info@klav.be

Jimmy Driesen - Communicatiemedewerker - jimmy.driesen@klav.be

 

LIMBURGSE TARIFICATIEDIENST

LTD garandeert een correcte inning van de bedragen die apothekers tegoed hebben bij de mutualiteiten voor de aflevering van geneesmiddelen in de derdebetalersregeling. Tien ervaren tarificateurs staan in voor de verwerking van de voorschriften van onze apothekers. 

Directeur Tarificatie: Gert Beliën - gert.belien@klav.be 

Teamleader Tarificatie: Karo Goyvaerts - karo.goyvaerts@klav.be

 

ANDERE DIENSTVERLENING VAN KLAV

  • De dienst boekhouding oefent de controle uit op alle boekhoudkundige en financiële verrichtingen.

Directeur: Kathleen Theuwissen - T 011/28 78 02 - kathleen.theuwissen@klav.be

  • De IT-dienst staat in voor het beleid en het beheer van de informatica-investeringen en –toepassingen. Ze zorgt voor de nodige ondersteuning van de tarificatiesoftware en boekhoudsoftware.

Teamleader IT: Evy Dreesen - evy.dreesen@klav.be 

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy