Onze missie

KLAV is een erkende beroepsvereniging van en voor de gevestigde apotheker of degenen die dat willen worden.
We geven ondersteuning aan de apothekers in alle facetten van hun beroepsactiviteit.

 • Belangenverdediging
  We behartigen de belangen van onze leden op lokaal vlak. We vaardigen ook een provinciaal bestuurslid af om Limburgse accenten nationaal te verdedigen en helpen zo mee aan een nationale uitbouw van het beroep.
 • Opleidingen en infoavonden
  We organiseren opleidingen en infoavonden zodat de apotheker zijn beroepsactiviteit optimaal kan uitvoeren, opdat hij de juiste erkenning en waardering krijgt bij de bevolking, bij andere eerstelijnspartners en bij de overheid. Het is immers slechts een bijgeschoolde en kwalitatief sterke apotheker die zijn belangrijke rol naar de buitenwereld toe kan overbrengen.
 • Ondersteuning
  We bieden u ook allerlei logistieke steun, naast de juridische, economische en sociale dienstverlening. Zo bezorgen we u verscheidene wettelijke alsook administratieve documenten die nodig zijn bij de uitoefening van het 'apothekersberoep'. Daarnaast staan we u bij op wetenschappelijk vlak en het vlak van informatisering. Voor andere aansluitende diensten, zoals boekhouding, zoeken we naar geschikte partners, die dezelfde waarden naar voren brengen.
 • Informatie
  We doen al het mogelijke om onze leden uitgebreid en professioneel te informeren over lokale en nationale beroepsevoluties, via telefonische permanentie, een nieuwsbrief, onze website en via de sociale media Facebook en Twitter.
 • Samenwerking
  We hebben aandacht voor de samenwerking met andere gezondheidsmedewerkers en zijn overtuigd van de meerwaarde die de apotheker in bestaande gezondheidsstructuren kan bieden aan de volksgezondheid. Daarnaast nemen we ook initiatieven in het belang van de gezondheid van de burger. 
 • Promotie van het beroep
  We werken actief aan de promotie van het beroep opdat meer en meer studenten de weg vinden naar de officina.

 

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy