Onze visie

Het is ons doel om de overheid, andere zorgenverstrekkers en het grote publiek te overtuigen van de meerwaarde van de apotheker als cruciale partner binnen de gezondheidszorg.

We ondersteunen de apotheker in zijn essentiële rol bij de farmaceutische opvolging, het coachen en begeleiden van patiënten & het disease-management.

Met het belang van de patiënt voor ogen binnen een multidisciplinair kader, streven we naar aantoonbare resultaten die de apotheker bereikt op het vlak van onder andere: het bewaken van therapietrouw, de betrokkenheid in zorgpaden en sensibilisatie, het actief aanwezig zijn bij patiëntenzorg, zowel ambulant als residentieel in verschillende woonzorgvormen, het meewerken aan preventie.

We bieden onze leden een platform om hen te ondersteunen bij alle aspecten van de ontwikkeling van hun beroepsuitoefening.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy